Trompetisten.dk

 

 

 

 

 

 

 

Trompetist

Mads Sørensen

E-mail

Copyright © 2009 - 2018

 

 

 

Velkommen > Booking > Koncert for alle sanser

Koncert for alle sanser

Bragt i PO-bladet, 2008.


Her ses Mads Sørensen og Carl Jørgen Nielsen ved orglet i Sct. Bendts kirke, Ringsted.

 

Af Organist Carl Jørgen Nielsen. 

Gennem flere år har jeg eksperimenteret med koncert- eller salmesangsaftener, hvor ”tilhørerne” oplever en helt ny grad af deltagelse.  De bliver aktiveret og tilbudt en totaloplevelse, der giver lejlighed til at bruge alle sanser.

Ved en sommerkoncert i Hylleholt kirke i Faxe Ladeplads forleden brugte jeg følgende koncept til involvering af samtlige sanser:

Høresansen sørede det 15-årige trompettalent, Mads Sørensen, og jeg for. Vi spillede en række kendte stykker for trompet og orgel, ligesom jeg spillede forskellige orgelstykker med relation til sommeren.

 

En række stemningsfulde sommerbilleder dækkede synssansen.  Det var mine egne naturfotografier (taget med semi-professionelt udstyr), der ledsagede musik og fællessang.

 

Smagssansen blev tilgodeset af et glas hvidvin eller kaffe i pausen.

Og endelig deltog de fremmødte aktivt i koncerten ved at synge med på en række kendte sommersalmer og sange, som jeg kort introducerede.

 

Konceptet er det samme, når vi ”Synger julen/påsken /sommeren ind” i Vordingborg kirke. Til jul brænder 200 levende lys i kirken.  Vi lægger hovedvægten på salmerne, mens musikken giver de ”aktive tilhørere” lejlighed til – om ikke at hvile ørerne – så stemmebåndene.

Vi har fire salmesangsaftener om året. I de to deltager Vordingborg kirkes dygtige pigekor og begge organister, mens Mads og jeg holder de øvrige.

 

Det er min erfaring:

  • Hellere mange mindre, men kendte musikstykker end få lange
  •  Ved introduktion til musik og sange er det vigtigt at fatte sig i korthed. 
  •   Pausen og et glas er vigtigt, da deltagerne får lejlighed til socialt samvær.  Billederne kræver en diasprojektor og i en stor kirke et stort lærred. Det kan være egne naturoptagelser, men det kan også være scannede kunstværker, der relaterer sig til salmernes indhold. Typisk er der to billeder pr. musikstykke, og et til hvert vers i sange og salmer.
  •  Der er ofte stort fremmøde. Ved sommerkoncerten i Hylleholt kom der 70 deltagere på en hverdagsaften. Ved ”Vi synger julen ind” i Vordingborg kirke deltog ca. 200. Mange har tilkendegivet, at de værdsætter kombinationen af musik og billeder vekslende med deres egen sang og mine ”organist-på.-slap-line-introduktioner”, hvor jeg forsøger at give nogle underholdende, eventuelt mindre kendt oplysninger om sangene/musikken.

 

Carl Jørgen Nielsen bor i Haslev, hvor han har været organistassistent i 25 år, inden han for halvandet år siden fik stillingen som organistassistent ved Vor Frue kirke i Vordingborg. Desuden har han i 2 år sideløbende været organist ved Fakse kirke, ligesom han også får tid til at vikariere i en række kirker på Midt- og Sydsjælland.